Psykoterapiapalvelu Mielen Harmonia Minna Asplund

     — Tukea elämän eri käänteisiin —  

Tietoa minusta

Olen voimavarakeskeinen, dialoginen pari- ja perhepsykoterapeutti (Valvira, KELA). Pohjakoulutukseltani olen Sosionomi AMK (Valvira). Työkokemukseni on hyvin laaja-alainen. Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa, äitiys- ja lastenneuvolassa, perheneuvolassa sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeissa. Kohdaten vanhempia, aikuisia, lapsia ja perheitä hyvin erilaisissa ja vaativissakin elämäntilanteissa. Tuttuja teemoja ovat synnytyksen jälkeinen masennus, erilaiset vanhemmuuden haasteet, elämänhallinnan- ja jaksamisen haasteet, työelämän muutosvaiheet, ihmissuhdeongelmat, mielialahäiriöt, masennus, ahdistus, uupumus, stressi, parisuhde kysymykset, ero tai sen uhka. Pitkän neuvolatyön kokemuksen myötä erityisen lähellä sydäntäni ovat myös vauvan odotukseen, synnytykseen, varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat, varhainen vanhemmuus sekä vauvaperhe-elämä.

Työskentelytapani on voimavarakeskeinen, dialoginen sekä asiakaslähtöinen. Minulle on erityisen tärkeää pyrkiä luomaan turvallinen, hyväksyvä sekä luottamuksellinen yhteistyösuhde. Terapiassa voimme jäsentää elämäntilannettasi, etsiä yhdessä ymmärrystä, uusia näkökulmia sekä lähestymistapoja asioihin, jotka auttavat eteenpäin elämässä. Keskeistä on asiakkaan hyvinvoinnin, itseymmärryksen/ itsetuntemuksen sekä toimijuuden vahvistuminen. Terapian tavoitteista ja menetelmistä sovimme aina yhdessä.


Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, aktiivinen ja myötäelävä rinnalla kulkija. Haluan luoda kohtaamisista myönteisen ja asiakkaitani vahvistavan kokemuksen. Vastaanotolleni voit tulla yksin, yhdessä kumppanisi tai perheesi kanssa. Olen kiinnostunut kuulemaan mitä juuri sinä toivot terapialta.

Lämpimästi Tervetuloa vastaanotolleni!
Muutos on mahdollinen