Psykoterapeuttina haluan olla tukenasi elämän eri käänteissä.

Palvelut

- Mitä on pari tai -perheterapia?

Pariterapia

Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat vuorovaikutuksen ja keskinäisen kommunikaation ongelmat ja riitely. Erilaiset elämänkriisit perheessä tai parisuhteessa. Pariterapian tulokset ovat usein parempia kun ongelmat eivät ole päässeet kasvamaan liian suuriksi. Oma tai kumppanin tunne siitä, että kaipaa ulkopuolisen tukea on riittävä syy terapiaan hakeutumiselle. Pariterapiassa tavoitteena on oireiden lieventäminen, uudenlaisten merkitysten löytäminen ja sen myötä pariskuntien elämänlaadun kohentuminen.

Perheterapia

Perheterapiassa voidaan käsitellä hyvin erilaisia perheen pulmia. Yleisimpiä syitä hakeutua perheterapiaan voivat olla muutokset elämäntilanteessa, kuten lapsen syntymä, varhainen vanhemmuus, erilaiset kasvatusnäkemykset, vanhempien välinen suhde tai perheen keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Perheterapia tapaamisen kokoonpano sovitaan aina asiakkaiden kanssa yhdessä. Tapaamisessa voi olla paikalla, vaikka koko perhe. Terapian avulla pyritään vahvistamaan vanhemmuutta ja yhdessä löytämään toimivia keinoja perheen vuorovaikutussuhteisiin.
Vanhempainohjaus

Vanhempainohjauksessa keskeinen työskentely tapahtuu vanhemman ja lapsen välisen suhteen vahvistamisessa. Terapeutin tehtävä on auttaa vanhempia tunnistamaan lapsen haasteellista käyttäytymistä ja sen seurauksia.  Tavoitteena onkin edistää lapsen ja vanhempien myönteistä vuorovaikutusta. Työskentely on voimavarakeskeistä, jossa pienetkin onnistumiset huomioidaan. Terapeutti kannustaa löytämään uusia toimivampia keinoja lapsen näkökulmaa kunnioittaen. 


Varhainen vanhemmuus

Vanhemmaksi kasvaminen alkaa jo odotusaikana. Vanhemman mielikuvat ja odotukset lapsesta ja tulevasta vanhemmuudesta ovat valmistautumista tulevaan elämänmuutokseen. Vanhemmaksi kasvamiseen vaikuttavat kummankin vanhemman aikaisemmat kokemukset, oma lapsuus, koetut hoivakokemukset sekä vanhemman mielikuvat tulevasta vanhemmuudesta. Varhaisen vanhemmuuden tuki voi alkaa jo odotusaikana.